De Awards, criteria en jury

 

Welke awards en wat zijn de criteria?

 

TOP Award: Voor de meest gelijkwaardige samenwerking tussen de organisatie en haar RvK.

 1. Kinderen hebben de ruimte gekregen hun eigen ideeën te vormen en hun mening te geven.
 2. Kinderen kunnen structureel hun invloed uitoefenen.
 3. Kinderen worden structureel in verschillende fasen van besluitvormingsprocessen betrokken.
 4. De stem van kinderen telt even zwaar als de stem van andere stakeholders.
 5. Het is duidelijk dat de organisatie vertrouwen heeft in de stem van kinderen.
 6. Kinderen worden betrokken bij echte strategische vraagstukken van maatschappelijk belang.

 

BUZZ Award: Voor de meest zichtbare samenwerking. 

 1. De samenwerking tussen organisatie en kinderen heeft extern veel mensen bereikt.
 2. Er is intern breed draagvlak voor de Raad van Kinderen.
 3. De boodschap van communicatie gaat hoofdzakelijk over de inhoud van de samenwerking.
 4. In de communicatie komen kinderen zelf aan het woord om hun mening te geven of ideeën te delen.
 5. In de uitwerking van ideeën van kinderen wordt de RvK als bedenker of aanstichter genoemd.
 6. Het belang van kind-inclusie wordt uitgedragen.

 

INNOVATIE Award: Voor de beste vernieuwing die is voorgekomen uit de samenwerking tussen de organisatie en haar RvK.

 1. De uitkomst van de samenwerking is vernieuwend voor de organisatie.
 2. De adviezen van kinderen worden in de organisatie uitgewerkt en geïmplementeerd.
 3. De uitkomst van de samenwerking biedt / draagt bij aan een oplossing voor een brede maatschappelijke uitdaging.
 4. De organisatie verbetert zichzelf doorgaand op basis van de inzichten van kinderen.

Wie zitten er in de jury?